Poručíka Hoši 401/5, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 989
  • +420 595 032 141
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Putování za ledním medvědem 5.2.2019
Interaktivní program pro třídu Sluníček a Berušek. Vybíráme 40Kč.
Dotazník

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s prosbou vyplnění Dotazníku pro rodiče. Dotazníkové šetření ŠKOLA A JÁ slouží k vyhodnocení klimatu školy, Vašeho vztahu ke škole a Vaší spokojenosti. Toto šetření zpracovává firma Kalibro a jeho výsledky slouží ke zpracování autoevaluačního Vlastního hodnocení školy za poslední tři roky.

Dotazník pro rodiče obdrží  každé dítě do své přihrádky v šatně.

Vyplnění dotazníku je zcela anonymní, k jejich odevzdání bude připravena krabice ve vestibulu mateřské školy.

Děkuji Vám předem a prosím, o dodržení termínu odevzdání – do 31. 1. 2019.

 

Kozmice, 25. 1. 2019                                                      Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kozmice bude ve čtvrtek 2. května 2019 od 9 do 16 hodin. Formuláře k zápisu najdete na webových stránkách MŠ.

Zobrazit

OP VVV: ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ

Škola se od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 zapojila do OP VVV Výzva č. 20_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Ve školním roce 2017/2018 prošel učitelský sbor v rámci této výzvy několika školeními (DVPP) – z oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, výuky cizích jazyků a mentoringu. Učitelky též v rámci projektu šablony Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv absolvovaly  dvoudenní návštěvy na ZŠ Markvartovice, ZŠ Nový svět Opava (Montessori), MŠ Vřesina. Ve školním roce 2017/2018 rovněž probíhal Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her v základní škole, který měl obrovský úspěch u žáků školy. Bylo připraveno šest setkání odborníků s rodiči žáků základní školy a šest setkání pro rodiče dětí mateřské školy. 

1. Sourozenecké konstelace

(PaeDr. Stanislava Podžorná, poradenský a speciální psycholog)

1. Sourozenecké konstelace

(PaeDr. Stanislava Podžorná, poradenský a speciální psycholog)

2. Workshop Vlivy výchovy na osobnosti dětí, agresivita dětí

(PhDr. Jan Svoboda, PdF OU)

2. Workshop Vlivy výchovy na osobnosti dětí, agresivita dětí

(PhDr. Jan Svoboda)

3. Úloha vztahů v rodině

(Mgr. Zuzana Pavelová, SPC Srdce Opava)

3. Úloha vztahů v rodině

(Mgr. Zuzana Pavelová, SPC Srdce Opava)

4. Co je to „Hejného metoda“?

(Mgr. Eva Nevídalová, certifikovaná lektorka H-mat)

4. Co je to „Hejného metoda“?

(Mgr. Eva Nevídalová, certifikovaná lektorka H-mat)

5. Dítě v krizových situacích a škola

(Mgr. Pavel Košák, koordinátor vzdělávacích projektů, Člověk v tísni, Linka důvěry)

5. Jak připravit své dítě na vstup do ZŠ

(Mgr. Klaudie Lišková)

6. Jak na logopedické obtíže

(Mgr. Anna Resslerová, PPP Opava)

6. Jak na logopedické obtíže

(Mgr. Anna Resslerová, PPP Opava)

 

Ve škole jsme využili možnosti pracovat metodou tandemového učení ve dvojicích. Ve školce pracovala celý školní rok s nejmenšími dětmi chůva.

Díky tomuto projektu získala škola i školka spoustu didaktických pomůcek, knihy do žákovské i učitelské knihovny, čtečky knih, velké množství deskových her, několik nových počítačů, tiskárnu, fotoaparáty.