Poručíka Hoši 401/5, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 989
  • +420 595 032 141
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Distanční výuka

Podmínky distanční výuky v MŠ - PŘEDŠKOLÁCI

Novela školského zákona, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.

Novela je reakcí na epidemii virového onemocnění Covid - 19. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice.

Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do MŠ nebude moci přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výuka týká.

 

Omlouvání docházky dětí po dobu distanční výuky

U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost telefonicky nebo písemně nahlásit a omluvit tak jeho účast v distanční výuce bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 dnů. Při předem známé delší nepřítomnosti dítěte, má zákonný zástupce povinnost požádat o uvolnění dítěte ze vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před začátkem známé nepřítomnosti dítěte. Rodič uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno, důvod uvolnění.

 

Forma distanční výuky

Formu výuky na dálku zákon nestanovuje, škola ji přizpůsobuje podmínkám dítěte:

- elektronicky (email, Facebook - uzavřená skupina, webové stránky)

- osobně (zákonný zástupce dítěte si vyzvedne výukové materiály v hale MŠ)

Třídní učitel komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky - zasílá vzdělávací nabídku (týdenní plány + pracovní listy, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy a náměty na zábavné i výukové aktivity s dětmi v domácím prostředí.

 

Zpětnou vazbou pro nás mohou být například fotografie dítěte při činnostech, kresby, malby, deníček, kam bude dítě s rodiči zaznamenávat různé zážitky z četby, společných činností, procházek aj.

 

 

Vážení rodiče

vytvořili jsme pro Vás nové záložky jednotlivých tříd, které neleznete v hlavní nabídce vlevo dole pod názvy "TÝDEN U BEREŠEK" , "TÝDEN U SLUNÍČEK" a "TÝDEN U JEŽEČKŮ" Budeme tady na konci týdne vkládat fotky, abyste měli přehled o tom, jaké téma se s dětmi probíralo, o čem jsme si  povídali, s čím pracovali... 

Seznam přijatých dětí do MŠ 2020/2021
V sekci Dokumenty -> Dokumenty k zápisu ->  naleznete seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021
Zobrazit