Poručíka Hoši 401/5, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 989
  • +420 595 032 141
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Do fotogalerie byly přidány nové fotky z akce "S trpaslíky za Sněhurkou"
Divadlo v MŠ

Ve středu 6. 10. 2021 Loutkové divadlo Havířov v MŠ (náhradní termín)

Divadlo Letadlo s pohádkou "Afrika" 

V pátek 8. 10. 2021 interaktivní hudební program. 

Zobrazit

Třída SLUNÍČKA

Charakteristika programu třídy

Třída sluníček je složena z 24 dětí:  15 dětí ve věku od 4 - 5 let, 8 dětí předškolního věku a jedno dítě s podpůrným opatřením.


Třídní učitelky: Ivana Ulrichová, Bc. Kateřina Mašíková

Asistent pedagoga: Květa Miechová

 

Program „Hrajeme si celý rok se sluníčkem“ umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti. Celý rok nás provází „sluníčko Oskárek“, jejíž název nese také toto oddělení. Je zpracován přehledně do čtyř integrovaných bloků podle ročních období.

TVP bude přizpůsobován věku dětí a zájmu dětí. Činnosti budeme s dětmi hodnotit ústní formou během tematického bloku. Informace o tom, co jsme dělali, najdeme v třídní knize, dětské výtvory v portfoliu.

 

Třída se nachází v 1. patře MŠ. Je hernou, jídelnou a místností na spaní zároveň. Před vstupem do herny procházíme šatnou. Z herny se pak dostaneme do umývárny a na WC.

Herna se skládá ze dvou částí. V přední části jsou stolečky ke stolování a hraní, v zadní části herny je koberec s prostorem ke cvičení a hraní.

 

Třída je vybavena novým nábytkem, vše je laděno do žluté a zelené barvy. Hračky mají děti k dispozici na dostupných místech v boxech či policích po obvodu herny.

 

Třída je dále vybavena: Koutkem pro výtvarné a pracovní činnosti – dostupný dětem v blízkosti stolečků Kuchyňským koutkem Koutkem hudebním – klavír, rytm. nástroje, bubny, metalofon Magnetickou tabulí Interaktivní tabulí

 

Životospráva Děti mají celodenně k dispozici konvici s nápoji, kde si samostatně nalévají pití dle jejich potřeb. Vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze. Děti pomáhají chystat nádobí ke svačince a obědu. Mají rozdělené služby. Jídlo si přináší sami. Po jídle si nádobí uklidí a odnesou rovněž sami.

 

Spoluúčast rodičů Spolupráce mezi školou a rodinou není samozřejmostí. Dobré vztahy se musí dlouhodobě utvářet. Snažíme se rodičům vycházet vstříc, jednáme s každým individuálně při ranním příchodu a odpoledním vyzvedávání dítěte z MŠ. Informujeme rodiče o připravovaných akcích na webu nebo informačním letákem v šatně. Nabízíme možnost aktivní spolupráce s Klubem rodičů, který organizuje zajímavé akce a výlety pro děti. Pořádáme setkání s rodiči formou tvořivých dílen nebo posezení na podzim, o Vánocích, ke Dni matek,…

Konzultujeme s rodiči individuální plány pro děti, navrhujeme konzultace logopedie, PPP, apod.