Poručíka Hoši 401/5, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 989
  • +420 595 032 141
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Přehled informací k zahájení školního roku 2021/2022
Všechny děti jsou řádně přihlášeny do MŠ od 1. 9. 2021, kdy pro ně platí celodenní stravování. (Děti, které půjdou po obědě domů, musí mít s sebou podepsanou plastovou krabičku na svačinu!!!) 
Jestliže Vaše dítě k tomuto datu do MŠ nenastoupí, obratem nás prosím, informujte prostřednictvím emailu:  ms.kozmice@seznam.cz
 
Na základě rozhodnutí ředitele organizace nebude umožněn vstup rodičů do MŠ. Výjimku mají rodiče nejmenších dětí - třída JEŽEČCI ( vstup rodičů do budovy MŠ pouze s respirátorem).
 
Veškeré informace týkající se organizace MŠ ( provoz MŠ, dokumenty - co má mít dítě s sebou do MŠ.....) naleznete na webových stránkách  www.ms-kozmice.cz 
 
Jelikož není umožněn vstup do MŠ, veškeré informace Vám budou zasílány Vaší učitelkou prostřednictvím třídních emailů, proto prosíme, abyste pravidelně sledovali zasílané emaily! Pokud budete potřebovat konzultaci s vedoucí nebo třídní učitelkou, je nutné si předem domluvit  schůzku.
 
Pokud je dítě nemocné nebo vykazuje známky jakéhokoli respiračního onemocnění, nebo Covidu - karanténa nebude mu umožněn vstup do MŠ! Prosíme, respektujte tuto skutečnost.
 
Omlouvání nepřítomnosti dítěte je nutné provést telefonicky, a to vždy den předem nebo v případě onemocnění dítěte daný den do 8:30hod.!
  • +420 702 159 989
  • +420 595 032 141
Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude k dispozici 31. 8. 2021 v hale MŠ.
 
TĚŠÍME SE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
KOLEKTIV MŠ
UZAVŘENÍ MŠ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

Provoz MŠ uzavřen od 26. 6. 2021 - 31. 8. 2021. 

Všechny děti budou automaticky nahlášeny na celodenní docházku do MŠ od 1. 9. 2021.

Pokud k tomuto datu nenastoupí, telefonicky si dítě musíte odhlásit

Přejeme Vám krásné prázdniny! Kolektiv MŠ

 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

MOUDROST DÁVNÝCH INDIÁNŮ

 

Ve čtvrtek 24. června 2021 se uskuteční tradiční a zároveň netradiční rozloučení s našimi předškoláky. (Pro děti přijaté do 1. třídy)

Sraz dětí v 16hod. v Kozmickém lese na parkovišti směr Juliánka - naproti rybníkům.

 

Děti budou muset projít několika posvátnými rituály statečných válečníků, aby mohly být pasovány na pravého INDIÁNA (ŠKOLÁKA).

· PLAVBA NA DIVOKÝCH PEŘEJÍCH RIO GRANDE

· JÍZDA NA KONI PRÉRIÍ

· PROPOJENÍ SE S VELKÝM DUCHEM MANITOU A VŠEMI ŽIVLY

 

Pro děti je připravený bohatý program plný her a zábavy. Občerstvení zajištěno.

Ukončení programu v 19hod. Děti si vyzvednete u pramene Juliánky.

Prosíme, nastříkejte děti proti komárům a klíšťatům. Trička i čelenky si děti vyrobí ve školce, jen jim dejte pevnou obuv.

Věříme, že si to s dětmi moc užijeme! Kolektiv MŠ

Skrýt

Úvodní stránka

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZMICE je zařízením pro předškolní výchovu a vzdělávání dětí. Je umístěna v centru obce Kozmice, na dostatečně přístupném místě, obklopeném základní školou, obecním úřadem, poštou, knihovnou, hasičskou zbrojnicí, víceúčelovým hřištěm.

Od 1. 1. 2003 se mateřská škola stala součástí nové příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Kozmice, okres Opava, příspěvková org.

Naše motto: „Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“ (Robert Fulghum)

Mateřská škola  je trojtřídní a třídy jsou homogenní. Třída nejmladších dětí se jmenuje Ježečci, třída starších dětí - Sluníčka a třída předškolních děti - Berušky. V každé třídě pracují dvě paní učitelky.

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb a nadále v nich rozvíjet a posilovat kladný vztah k přírodě.

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok„. Školní vzdělávací program je vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.