Poručíka Hoši 401/5, Kozmice, 747 11
  • +420 702 159 989
  • +420 595 032 141
Virtuální
prohlídka
Nejnovější informace
Prázdninový provoz

Prázdninový provoz pro přihlášené děti od 1. 7. -  22. 7. 2022

Zahájení MŠ 1. 9. 2022

Všem přejeme KRÁSNÉ PRÁZDNINY!  

Kolektiv MŠ

Uzavření MŠ dne 4. 7. 2022 z provozních důvodů

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření školní jídelny v MŠ Dolní Benešov v pondělí 4. 7. 2022, která dodává jídlo naší mateřské škole, jsme nuceni uzavřít v tento den i naši mateřskou školu. Pro nahlášené děti bude opět otevřena ve čtvrtek 7. 7. 2022.

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

Rozloučení s předškoláky aneb HURÁ DO AFRIKY!

 

Dne: 14. června 2022

Kdy: od 17:30hod.

Program:

  • Pasování předškoláků (vystoupení pro rodiče)
  • Výlet do Afriky (prozkoumání džungle)
  • Noc na Safari (přespání ve školce)
Skrýt

Úvodní stránka

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZMICE je zařízením pro předškolní výchovu a vzdělávání dětí. Je umístěna v centru obce Kozmice, na dostatečně přístupném místě, obklopeném základní školou, obecním úřadem, poštou, knihovnou, hasičskou zbrojnicí, víceúčelovým hřištěm.

Od 1. 1. 2003 se mateřská škola stala součástí nové příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Kozmice, okres Opava, příspěvková org.

Naše motto: „Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“ (Robert Fulghum)

Mateřská škola  je trojtřídní a třídy jsou homogenní. Třída nejmladších dětí se jmenuje Ježečci, třída starších dětí - Sluníčka a třída předškolních děti - Berušky. V každé třídě pracují dvě paní učitelky.

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb a nadále v nich rozvíjet a posilovat kladný vztah k přírodě.

Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok„. Školní vzdělávací program je vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.